top of page

מנוי חודשי לניסיון לחיישן - מחיר המשלוח כולל את החיישן

המנוי יופסק בעת החזרה של המכשיר תקין אלינו

עלות המשלוח חזרה אינה כלולה

מנוי ניסיון לחיישן

40.00 ₪מחיר
אפשרויות תשלום
Sensor Subscription
40.00 ₪כל חודש עד לביטול
    bottom of page